Ce este un expert în egalitate de șanse și cu ce se ocupă

Ce este un expert în egalitate de șanse și cu ce se ocupă

0 Shares
0
0
0

Un expert în egalitate de șanse se va asigura că solicitanților și angajaților li se oferă oportunități egale în activitățile de angajare și contractare, indiferent de rasă, religie, culoare, origine națională, sex, vârstă, dizabilitate sau orice altă caracteristică protejată.

Responsabilități de supraveghere: nu este cazul, expertul în egalitate de șanse supraveghează doar buna derulare a acțiunilor sale.

Îndatoriri și Responsabilități:

 • Ajută la crearea, punerea în aplicare și menținerea programului pentru oportunități egale de angajare.
 • Adună, compilează, analizează și interpretează datele necesare pentru conformitatea, raportarea și monitorizarea programului pentru oportunități egale de angajare externă (guvernamentală) și internă. Datele pot include recrutare, angajare, reziliere, promovări, acțiuni disciplinare, salarii, fluxuri de solicitanți și transferuri.
 • Planifică, completează și depune dosarele și rapoartele de acțiune afirmativă și documentația necesare cu agențiile guvernamentale.
 • Folosește software-ul sau instrumente statistice adecvate pentru a măsura și monitoriza egalitatea de șanse și conformitatea planului de acțiune afirmativă.
 • Raportează rezultatele sondajului, statistici și recomandări pentru acțiuni corective către managerul egal pentru șanse de angajare și alte părți interesate corespunzătoare.
 • Abordează anchetele interne referitoare la legile și reglementările privind drepturile civile și egalitatea de șanse, după caz, pe baza expertizei specialiștilor; trimite probleme și preocupări sensibile managerului sau personalului juridic adecvat.
 • În conformitate cu procedurile de documentare stabilite, înregistrează factori discriminatori și acțiuni corective identificate prin investigații privind practicile de angajare sau presupuse încălcări.
 • Asigură procesarea și revizuirea în timp util a reclamațiilor prin coordonarea, monitorizarea și eficientizarea procedurilor de reclamații.
 • Îndeplinește alte atribuții conexe, așa cum sunt atribuite.

Abilități / abilități necesare:

 • Abilități superioare de comunicare verbală și scrisă.
 • Competenți în Microsoft Office Suite sau software conex.
 • Cunoștințe de specialitate despre oportunități egale de angajare și cerințe de acțiune afirmativă.
 • Abilitatea de a gândi analitic și de a rezolva probleme.
 • Abilitatea de a pregăti și facilita planuri de acțiune afirmativă.
 • Abilități organizatorice excelente și atenție la detalii.

Educație și experiență:

Este necesară diplomă de licență sau o experiență de muncă echivalentă pentru postul de expert egalitate șanse.

Cel puțin un an de muncă specializată și conexă, inclusiv pregătirea, implementarea sau administrarea planurilor de acțiune afirmativă. SHRM-CP sau SHRM-SCP preferat.

Desigur, experiența se va dobândi și în timp însă, ceea ce este foarte important este că un expert egalitate șanse poate să profeseze și în urma unui curs de calificare, de durată medie.

Există cursuri acreditate care durează doar o lună și puțin, lucru foarte important din puncr de vedere al accesibilității în câmpul muncii.

Un astfel de curs ajută mereu, chiar dacă această meserie nu este cea de bază pentru dumneavoastră. Este indicat să aveți o certificare în plus, mai ales în timpurile în care trăim acum.

Trebuie doar să vă placă să ajutați oamenii și să credeți cu adevărat în egalitatea șanselor, pentru a putea pune în aplicare cerințele postului. Acest loc de muncă este unul solicitant, ca oricare în care se lucrează cu oameni, însă aduce cu sine și satisfacții imense.

Cerințe fizice:

 • Perioade prelungite stând la birou și lucrând la computer.
 • Trebuie să poată ridica până la 15 kilograme uneori.
0 Shares
You May Also Like