Cum funcționează un sistem fotovoltaic

Cum funcționează un sistem fotovoltaic? O perspectivă asupra Programului Casa Verde

0 Shares
0
0
0

Într-o lume în care eficiența energetică și durabilitatea devin tot mai importante, sistemele fotovoltaice joacă un rol crucial. Acestea sunt tehnologii care transformă energia solară în energie electrică, oferind o modalitate eco-friendly de a obține electricitate.

În acest articol, vom examina modul în care funcționează un sistem fotovoltaic și vom pune accent pe Programul Casa Verde, o inițiativă guvernamentală destinată promovării energiei regenerabile în România.

Funcționarea unui sistem fotovoltaic

Un sistem fotovoltaic funcționează prin captarea luminii solare prin intermediul unor panouri formate din celule solare. Acest proces este posibil datorită fenomenului numit efect fotovoltaic, care transformă energia luminii în energie electrică.

O celulă solară, cunoscută și sub denumirea de celulă fotovoltaică, este fabricată din materiale semiconductoare, precum siliciul. Atunci când lumina soarelui intră în contact cu aceste celule, electronii se mișcă, creând un flux de electricitate. Această energie este apoi colectată și convertită în curent alternativ, care poate fi utilizat pentru alimentarea aparatelor electrice din casă.

Un sistem fotovoltaic este format, în general, din următoarele componente: panouri solare, invertoare, baterii și un controler de încărcare. Panourile solare captează energia solară, invertoarele convertește energia electrică generată într-o formă utilizabilă, bateriile stochează energia neutilizată pentru utilizare ulterioară, iar controlerul de încărcare reglementează modul în care energia este stocată și utilizată.

Programul Casa Verde

În România, pentru a promova utilizarea energiei solare, Guvernul a implementat Programul Casa Verde. Acesta oferă subvenții pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie verde, în scopul asigurării consumului propriu și livrării surplusului în rețeaua națională.

Programul Casa Verde este administrat de Administrația Fondului pentru Mediu și se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Este o oportunitate excelentă pentru cei care doresc să își reducă facturile la energie și să contribuie la protejarea mediului.

Criteriile de eligibilitate pentru Programul Casa Verde

Criteriile de eligibilitate pentru Programul Casa Verde?

Există câteva criterii pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească pentru a obține finanțare prin Programul Casa Verde.

Locația proiectului: Imobilul în care se dorește instalarea sistemului fotovoltaic trebuie să fie situat pe teritoriul României.

Proprietatea imobilului: Solicitantul trebuie să fie proprietarul imobilului unde se va instala sistemul fotovoltaic sau să dețină un drept de folosință pe termen lung asupra acestuia.

Conexiunea la rețea: Imobilul trebuie să fie conectat la rețeaua electrică națională sau să aibă posibilitatea de a se conecta la aceasta.

Necesitatea unui studiu de fezabilitate: Înainte de a solicita finanțare, trebuie realizat un studiu de fezabilitate pentru a determina dacă locația este adecvată pentru instalarea unui sistem fotovoltaic.

Lipsa datoriilor la stat: Solicitantul nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local la momentul depunerii cererii de finanțare.

Respectarea normelor de mediu: Sistemul fotovoltaic ce urmează a fi instalat trebuie să respecte toate normele și reglementările de mediu în vigoare.

În cazul în care aceste criterii sunt îndeplinite, solicitantul poate obține o finanțare de până la 90% din costul total al sistemului fotovoltaic, dar nu mai mult de 20.000 de lei pentru persoanele fizice și 200.000 de lei pentru persoanele juridice.

Finanțarea este acordată în ordinea depunerii cererilor, în limita fondurilor disponibile. După obținerea finanțării, beneficiarul are un an pentru a instala sistemul fotovoltaic.

Etapele înscrierii în Programul Casa Verde

Inscrierea în Programul Casa Verde presupune parcurgerea unui proces structurat în mai multe etape, conceput pentru a asigura o evaluare corectă și transparentă a cererilor.

Informare și documentare: Primul pas este informarea corectă. Solicitantul trebuie să cunoască detaliile programului, criteriile de eligibilitate și documentele necesare pentru a se putea înscrie.

Realizarea studiului de fezabilitate: Acesta este un document important care arată că locația aleasă este potrivită pentru instalarea unui sistem fotovoltaic. În acest studiu se analizează factori precum orientarea, înclinația și suprafața disponibilă pentru instalarea panourilor solare, precum și posibilele obstacole (de exemplu, clădiri sau copaci care ar putea face umbră).

Întocmirea dosarului de finanțare: Dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate de către Administrația Fondului pentru Mediu. Acestea includ, dar nu se limitează la, formularul de cerere de finanțare, studiul de fezabilitate, actul de proprietate sau dreptul de folosință asupra imobilului, certificatul fiscal, documente de identitate și alte documente care pot fi solicitate în funcție de specificul fiecărui proiect.

Depunerea dosarului: Dosarul de finanțare se depune la sediul Administrației Fondului pentru Mediu sau se trimite prin poștă. Este important ca toate documentele să fie complete și corecte, pentru a evita întârzieri sau respingerea cererii.

Evaluarea dosarului: După depunerea dosarului, acesta va fi evaluat de către experții Administrației Fondului pentru Mediu. În această etapă se verifică eligibilitatea solicitantului și a proiectului, conformitatea cu regulile programului și corectitudinea documentelor depuse. Dacă dosarul este aprobat, solicitantul va fi informat despre decizie și despre următoarele etape.

Acordarea finanțării și semnarea contractului: Dacă cererea este aprobată, solicitantul va semna un contract de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Acest contract stabilește condițiile de finanțare, drepturile și obligațiile părților, precum și termenele în care trebuie realizat proiectul.

Implementarea proiectului: După semnarea contractului, beneficiarul are la dispoziție un an pentru a instala sistemul fotovoltaic. La finalizarea lucrărilor, acesta trebuie să prezinte Administrației Fondului pentru Mediu un raport de implementare, însoțit de documentele care atestă realizarea proiectului conform planului.

Înscrierea în Programul Casa Verde poate părea un proces complex, însă beneficiile sunt semnificative. Investiția într-un sistem fotovoltaic nu doar că reduce costurile cu energia, dar contribuie și la protejarea mediului, aliniindu-ne la tendințele globale de tranziție către surse de energie regenerabile.

Verificarea și decontarea: După finalizarea proiectului și depunerea raportului de implementare, Administrația Fondului pentru Mediu va verifica dacă sistemul fotovoltaic a fost instalat conform planului și dacă funcționează corect. Dacă totul este în regulă, se va proceda la decontarea sumei acordate ca finanțare. Aceasta se face în baza facturilor și a altor documente justificative care atestă cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.

Este important de menționat că beneficiarul are responsabilitatea de a menține sistemul fotovoltaic în stare bună de funcționare pe toată durata de viață a acestuia și de a respecta toate regulile și normele aplicabile. În plus, acesta trebuie să informeze Administrația Fondului pentru Mediu despre orice modificare sau problemă care ar putea afecta funcționarea sistemului.

Programul Casa Verde este o oportunitate valoroasă pentru cei care doresc să îmbrățișeze energia verde și să contribuie la eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Deși procesul de înscriere poate fi destul de laborios, recompensele – atât financiare, cât și de mediu – sunt pe măsură.

Sistemele fotovoltaice reprezintă o modalitate eficientă și durabilă de a produce energie electrică. Ele oferă oportunitatea de a reduce costurile cu energia și de a contribui la protejarea mediului. Programul Casa Verde vine în sprijinul celor care doresc să investească în această tehnologie, oferind subvenții considerabile.

Este important să înțelegem că tranziția către energiile regenerabile nu este doar o necesitate, ci și o oportunitate. Avem șansa de a crea un viitor mai sustenabil, în care energia este produsă și consumată într-un mod responsabil. Sistemele fotovoltaice și programe precum Casa Verde sunt instrumente esențiale în acest demers.

0 Shares
You May Also Like